Labyrint vědy, her a poznání

Projekt Labyrint vědy, her a poznání realizovaný občanským sdružením SPPolek si klade za cíl podpořit vzdělávání v přírodovědných a technických předmětech. Ve spolupráci se šesti partnerskými základními školami Libereckého kraje chceme prohlubovat zájem žáků o tyto předměty a propojovat odborné vzdělávací cíle s rozvojem klíčových kompetencí.

V průběhu 18 měsíců trvání projektu nabízíme cílové skupině, tedy žákům 7. a 8. tříd, účast na deseti akcích o celkovém rozsahu 140 hodin organizované činnosti. V rámci šesti odpoledních bloků, tří víkendů a jednoho pětidenního kurzu společně zažijeme dobrodružné výlety a pozorování v přírodě, exkurze na vědecká pracoviště, workshopy, provedeme řadu experimentů a vědeckých bádání. Úkolem třídních týmů je prostřednictvím dílčích aktivit a úkolů rozluštit záhadu příběhu „věhlasného" profesora Lahvičky a navázat na jeho vědecká dobrodružství. Projekt bude významně podporovat aktivní trávení volného času dětí. Naším cílem je zajistit zdravou rovnováhu aktivit realizovaných venku s aktivitami smysluplně využívajícími moderní technologie.

Projekt Labyrint vědy, her a poznání je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu České republiky.

Partnerské školy:

  • Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace
  • Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
  • Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace
  • Základní škola, Liberec, Švermova 114/38, příspěvková organizace
  • Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
  • Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace

Cílová skupina:

žáci 7. a 8. tříd základních škol

Délka trvání projektu:

18 měsíců (leden 2012 – červen 2013)

Realizátor:

Občanské sdružení SPPolek je nezisková organizace s mnohaletou tradicí organizování volnočasových a vzdělávacích aktivit pro mladé lidi z libereckého regionu. Zaměřujeme se především na pořádání víkendových a letních pobytových akcí a environmentální výchovu. Aktivně spolupracujeme s libereckými gymnázii i základními školami. Účastníkům našich akcí se snažíme nabízet různé formy aktivit rozvíjejících kreativitu, odpovědnost, týmovost a poznání. Je to zároveň jedna z forem prevence společensky patologických jevů. Náš tým tvoří současní i bývalí pedagogové a absolventi vysokých škol nejrůznějších profesí.

 

Realizátorem projektu Labyrint vědy, her a poznání je občanské sdružení SPPolek.
Chmelařská 131, 463 11  Liberec 30
IČ: 26529874
Projekt je financován z fondů ESF a státního rozpočtu České republiky.

Copyright © 2018 Labyrint vědy, her a poznání. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.
2011 Labyrint vědy, her a poznání - O projektu.
Powered by Joomla 1.7 Templates